DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. św. Franciszka Salezego

1% podatku

Pamiętaj, że co roku 1% twojego podatku przekazywany jest do organizacji pożytku publicznego zamiast do budżetu państwa. Sam możesz zdecydować, na jakie cele zostaną przeznaczone te pieniądze – dla ciebie to żaden wysiłek, a dla mieszkańców naszego Domu nieoceniona pomoc. Możesz dać im nadzieję i potrzebne wsparcie.

Wszystko co musisz zrobić, to w formularzu PIT wypełnić zamieszczony w nim "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)". W rubryce "Numer KRS" należy wpisać 0000063509 a w rubryce "Wnioskowana kwota" należy podać kwotę stanowiącą 1% podatku i zaokrągloną do pełnych dziesiątek w dół.

Nawet najmniejsza suma jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy.