DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. św. Franciszka Salezego

Rys historyczny

Inicjatorką powstania Towarzystwa Przytułku Św. Franciszka Salezego była siostra Anna Kobylińska ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo. W 1882 roku wynajęła małe mieszkanie na Powiślu (dzielnica Warszawy) biorąc pod opiekę sześć starych kobiet będących w skrajnej nędzy. Nagłaśniając skalę potrzeb siostra Anna skupiła wokół siebie ludzi, których pomoc pozwoliła na wynajęcie kolejnych mieszkań. W ten sposób w czterech lokalach otoczono opieką 66 osób. Wkrótce okazało się, że takie warunki bardzo ograniczają zakres pomocy. Pod szyldem Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności powstało Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego. Na apel Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego skierowany do ludzi dobrej woli odpowiedziało wielu m. in.: Aleksandra Weyssenhoff, Maria Sobańska, Maurycy Zamoyski.

Zgromadzone fundusze i ofiarowany przez Jana Blocha teren pod zabudowę (aktualny adres Warszawa, ul. Solec 36a), pozwoliły na rozpoczęcie budowy. 3 lipca 1895 roku wmurowano kamień węgielny. Niestety mimo ofiarności dobroczyńców zgromadzone środki finansowe okazały się niewystarczające. Odwołano się zatem ponownie do ofiarności mieszkańców Warszawy. Inicjatywę poparł sam Bolesław Prus. Zgromadzona tym sposobem kwota oraz pomoc fizyczna pozwoliła na dokończenie budowy. Dnia 8 grudnia 1897 roku dokonano poświęcenia domu.

W domu Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego znalazły schronienie i opiekę osoby obojga płci bez względu na wyznanie. W latach 1903-1969 działała zorganizowana ochronka na 40 miejsc dla dzieci do lat sześciu. Od 1909 roku do 1934 roku funkcjonowało, na zakupionej sąsiedniej działce, schronisko pod wezwaniem św. Anny. dla ubogiej młodzieży akademickiej. Działania Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego docenione zostały przez Stolicę Apostolską. W 1918 roku w trakcie wizyty w Polsce Nuncjusz Apostolski Achille Ratti (późniejszy papież Pius XI) wsparł Towarzystwo ofiarą od Ojca Świętego Benedykta XV. W latach 1939-1945 Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego prowadziło swoją statutową działalność rozszerzając ją na wszystkich potrzebujących m.in. powstańców warszawskich.

W 1945 roku w domu Towarzystwa znaleźli schronienie repatrianci. Świadczona była doraźna pomoc pielęgniarska dla ludności Warszawy. Wydawano obiady dla 800 osób dziennie.